Home Page | 4R4Y
SK/CZ EN
Email: info@4r4y.eu
O projekte

Projekt 4R4I (4 regiony pre inováciu v oblasti zamestnanosti mládeže) reflektuje na ťaživú sitáciu nezamestnanosti mládže v našej spoločnosti. Štyri krajské prihraničné rady mládeže - Trnavská, Trenčianska, Zlínska a Juhomoravská majú záujem prispieť k prehĺbeniu dôležitých kompetencií mladých ľudí s osobitnými potrebami pre vstup do pracovného procesu prostredníctvom vzdelávacích aktivít a stáží.

Aktuality

Inklúzia - príklady dobrej praxe CPPPaP Dubnica nad Váhom

01.07.2015
Projekt „ Cielené zaradenie detí a mládeže so špecifickými vzdelávacími potrebami do prirodzenej vrstovníckej skupiny “
0 príspevkov
rmtnk

Najbližšie podujatia

Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnymi rozpočtami Slovenskej a Českej republiky
Made by Infopark | Consulted with TRIAD Advertising